GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”).

In principal scopul acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. De aceea dorim să te informam cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Ce date personale prelucrăm?
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacționale, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci când devii clientul nostru, sau când folosești produsele sau serviciile noastre.

Cum prelucrăm datele tale personale?
Prelucrarea datelor personale se face doar în scopuri legitime, adică pentru a-ți furniza produse și servicii, sau a-ți oferi asistență cu privire la achiziționarea produselor și serviciilor noastre, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim, etc.

Prelucrarea datelor personale se face întotdeauna pentru executarea contractelor încheiate cu noi, pentru a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău, dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens.

Cum poți să administrezi acordurile exprimate?
Pentru a-ți putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului tău, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile tale.
Ca să fie cât mai simplu pentru tine, trebuie să știi că poți să verifici și să modifici oricând acordurile existente printr-o cerere scris pe emailul office@centrul-de-cantare-si-balante.ro.

Comunicăm date personale către alți destinatari?
Noi nu transmitem datele tale personale către alte persoane sau instituții.

Cât timp prelucrăm datele personale?
Datele tale personale sunt stocate și prelucrate în toată perioada noastră contractuală și, după finalizarea acesteia, cel puțin pentru 3 ani.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?
De la data aplicării Regulamentului ai dreptul să beneficiezi de drepturi adiționale, pe lângă drepturile tale existente. Mai jos se poate vedea lista cu aceste drepturi:
• Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
• Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte, sau le poți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor  – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală, sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plaângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poti retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin e-mail la: office@centrul-de-cantare-si-balante.ro.